Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében!

RÁBACSANAK TÖRTÉNELME

 

Rábacsanak a Rábaköz déli felén, a Rába vonalától 9 km-re fekszik. Csornától 15 km, Győrtől 40 km a távolság.
 
 
Rábacsanak nevének eredetéről nem tudunk biztosat. Mint a magyar nyelvben szokásos a folyó közeli helységek neveiben szerepel a folyó: Rábacsanak jelentheti, hogy Csanak a Rába mellett. A csanak jelentése a magyar nyelvben kettős: lehet vízgyűjtő terület, de egy fából faragott ivóedény neve is.
 
Legrégebbi írásos emlék 1351-ből való, és ebben Chanak Chyanak néven fordul elő. Lehetséges az is, hogy Csanak személynévtől kapta a nevét, mivel a középkorban személynévként is szerepelt.
 
A középkortól kezdve a győri püspökség a birtokosa a községnek.
1594-ben 58 család lakott itt. A török pusztítás következtében megszakadt a parasztcsaládok életfolytonossága.
1619-ben újból 24 jobbágyház volt benépesülve.
1696/1697-es adatokból tudjuk, hogy ekkor már volt temploma a községnek, és volt tanító is a faluban.
 
1714-ben kiütött a pestis, amely borzalmas pusztítást végzett.
1732-ben már működött az iskola a faluban. 1821-ben 117 tanítványa volt a tanítónak.
Az 1848-1849-es szabadságharcban Csanakról 12 honvéd vett részt.
Nagy esemény volt a község életében a Csorna-Pápa közti vasútvonal megépítése. 1896-ban indult meg rajta a forgalom.
1903-ban több tucat család költözött ki Amerikába. A falu lakossága 1300 fő volt.
1922-ben lebontották a régi templomot.
Helyére 1922-1925-ig épült a Keresztelő Szent János templom.
(részletesen a látnivalók menüpontban olvashat róla)
A lakosság nagy erővel fogott az állattenyésztéshez, amely országos hírűvé vált. 1929-ben országos állat-és kirakodóvásárok tartására kaptak engedélyt.
1935-ben bevezették a faluban a villanyt.
1938-ban épült a Kultúrház. A környék irigyelt létesítménye volt, mert nagyobb községek sem rendelkeztek ilyen objektummal.
A II. világháború alatt a kultúrházba, és az iskolába is katonákat szállásoltak el.
Az újjáépítés, a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok 1948-ban új fejlődési lehetőségeket bontakoztattak ki.
1947-ben megalakult a Földműves-szövetkezet. 1949-ben egyesült vele a „Hangya-szövetkezet.”
Az első Termelőszövetkezet „Kossuth” néven alakult meg.
1946-ban megszervezték a dolgozók polgári iskoláját.

1959-ben épült meg a korszerű 6 tantermes iskola.
1961-ben nyílt meg a két csoportos napköziotthonos óvoda.
1969-ben 300 méter mély artézi kutat fúrtak.
1971-ben a művelődési otthont kibővítették.
1976-1977-es tanévtől létrejött Egyed-Rábacsanak között egy megállapodás, mely szerint az egyedi felsős tanulók csanakra, a csanaki alsós gyerekek pedig egyedre járnak iskolába.

1994-ben a két iskola különvált.
1997-től az iskola jól felszerelt informatika tanteremmel bővült.
 
Az Általános Iskola 2007-ben megszűnt, az alapfokú oktatást a Szili Szent István Általános Iskola látja el. Az alsó tagozatosok a szülők választása alapján az egyedi tagintézménybe is járhatnak.
Az óvoda 2007 óta a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda tagintézménye.
 
A településen Posta Hivatal működik.
AZ Önkormányzat fenntartásában a Rábacsanaki Élelmezési Konyha önálló költségvetési szervként működik.
 
A Sportegyesületen kívül az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a Kavalkád Néptáncegyesület tevékenysége kiemelkedő.
 
 
 

 

 
Go to top