Rendeletek


Rábacsanak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei

2015. évi

1/2015.(II.26.) az önkorányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015.(II.26.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról


2014. évi

3/2014.(III.7.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

5/2014.(IV.30.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

7/2014.(VIII.28.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

9/2014.(XI.28.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

  2014. évi Bejelentkezés, változás bejelentés


2013 évi

  18/2013.(XII.16.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

  19/2013.(XII.16.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

2013. évi  Iparűzési adóbevallás fő lap.

16/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

2013. évi  Iparűzési adóbevallás fő lap.

2013. évi  Iparűzési adóbevallás  A B C D E  F H I J  lapok.


  1/2013 I.31.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.


2/2013. I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 5/1996.(III.11.)önkormányzati rendelet módosításáról


  3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


4/2013.(III. 8.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló, többször módosított 6/2006.(V.24.) önkormányzati rendelete módosításáról.


  5/2013.(III. 8.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló többször módosított 6/2007.(VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

  8/2013 (V.3) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

  9/2013.(V.3.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

 11/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete Rábacsanak Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról

 

2012

 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól.

4./2012.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2011

5./2011.(VI.22.) önkormányzati rendelete Rábacsanak Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

2010

6/2010.(VII.1.) önkormányzati rendelete az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló  önkormányzati rendelet

2009

1/2009. (II.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról.

2008

4/2008. (X.31.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálat működtetéséről

2007

12/2007.(XI. 30.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

2006

8/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelete a község címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról

utolsó módosítás:2015-03-04 09:08:25
IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Rábacsanak Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Szanyi Közös önkormányzati Hivatal Rábacsanaki Kirendeltsége
9313 Rábacsanak, Hunyadi u.  43.
Telefon: 96/285-317
Fax: 96/285-288
e-mail: rabacsanak@t-online.hu

ÜZEMELTETŐ
Rábacsanak Község Önkormányzat